NORIAN regnskapordbook

Innskutt egenkapital

Hva betyr Innskutt egenkapital?

Vi vil gi deg svaret på det

Ett selskaps egenkapital består av innskutt egenkapital og opptjent egenkapital. Innskutt egenkapital er den delen av egenkapitalen eierene selv har skutt inn i bedriften. Eksempler på innskutt egenkapital kan være aksjekapital, mottatt konsernbidrag og overkurs

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!