NORIAN regnskapordbook

Innkalling

Hva betyr Innkalling?

Vi vil gi deg svaret på det

Innkalling til årsmøte eller generalforsamling skal sendes skriftlig enten digitalt eller per post minst åtte og høyst tjue dager før avholdelse av møtet. Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet/generalforsamlingen skal behandle.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!