NORIAN regnskapordbook

Immaterielle eiendeler

Hva betyr Immaterielle eiendeler?

Vi vil gi deg svaret på det

Immaterielle eiendeler er eiendeler som ikke er fysiske. Dette kan for eksempel være patenter, lisenser, kjøp av kundeportefølje, franchise rettigheter, edb programvare, varemerke m.m.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!