Skip to main content

NORIAN regnskapordbook

IFRS

Hva betyr IFRS?

Vi vil gi deg svaret på det

Forkortelse for International Financial Reporting Standards, dette er en betegnelse på regnskapsstandardene som fastsettes av International Accounting Standards Board (IASB). I 2003 ble det vedtatt at alle norske børsnoterte foretak skal anvende IFRS i konsenregnskapet, de fleste måtte ta det i bruk fra 2005, og fra 2007 var det pliktig for alle konsernregnskap til børsnoterte selskaper. IFRS skiller seg fra god bokføringsskikk og norske regnskapsstandarder på ett par vesentlige punkter f.eks. mtp. verdsetting av eiendeler. Når IFRS legges til grunn i stedet er dermed regnskapene sammenlignbare på tvers av landegrenser.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!