Skip to main content
Corona Epidemi

Hva vi har gjort for å sikre leveranser og hvordan vi kan hjelpe deg under Corona-utbruddet

Oppdatering fra Norian – Hva vi har gjort for å sikre leveranser og hvordan vi kan hjelpe deg under Corona-utbruddet

Norian implementerte raskt hjemmekontorløsning for alle ansatte og sikret back-up-løsninger for viktige deler av våre leveranser og organisasjon. I løpet av denne perioden har vi opplevd normal produktivitetsnivå og kvalitet i våre leveranser, samtidig som vi ser enorm verdi av våre investeringer i IT sikkerhet og fleksibilitet i vår IT-plattform. Det er så langt ingen rapporterte COVID 19 smittede blant ansatte i Norian.

I de fleste land der Norian er lokalisert, har regjeringen informert om at situasjonen er under kontroll og planlegger å gjenåpne skoler, butikker, restauranter, biblioteker og lignende. Norian vil uansett fortsette med vår hjemmekontorløsning for de fleste av våre ansatte, som også er i tråd med anbefaling i flere land. Videre planlegger vi å la maksimalt 25% av de ansatte benytte seg av våre kontorlokaler samtidig og vil følge lokale anbefalinger nøye.

Norian følger opp systemleverandører og underleverandører gjennom regelmessige møter, samt motta statusrapporter om deres situasjon. Vi opplevde i begynnelsen av utbruddet betydelige kvalitetsutfordringer på digitalisering fra noen underleverandører, men vi klarte å mobilisere ekstra ressurser for å sikre kvalitet ved å utføre dette arbeidet i Norian. Kvaliteten på digitalisering er fremdeles på et lavere nivå enn hva det var før utbruddet, men vi gjør alt vi kan for å sikre kvaliteten ved å håndtere dette manuelt.

Som informert tidligere i vårt siste nyhetsbrev, fortsetter vi å fokusere ekstra på vår IT-sikkerhet for å unngå forsøk på svindel, phishing og virus. Disse forsøkene er fremdeles på et høyt nivå, og vi anbefaler våre kunder å være ekstra oppmerksomme..

Vi opplever høyere forespørsler fra våre kunder om bistand i denne perioden, spesielt innen implementering av ulike tiltak, søknader om statlige støtteordninger og lignende. Vurdering av automatiseringer med RPA eller andre verktøy ser også ut til å være mer utbredt blant våre kunder.
Vi er klare til å hjelpe alle våre kunder gjennom denne vanskelige tiden. Ta kontakt med din service manager, og vi vil bistå deg med alle våre erfaringer og kompetanse.

Vi ønsker deg en trygg vår

Knut Anders Opstad
CEO Norian Group

Leave a Reply