NORIAN regnskapordbook

Husordensregler

Hva betyr Husordensregler?

Vi vil gi deg svaret på det

Husordensregler eller ordensregler er til for å sikre ro, trivsel og trygghet, samt et godt naboskap. Bestemmelsene i husordensreglene omfatter alle eiere og leietakere og alle er forpliktet til å rette seg etter disse.

I et borettslag kan styret vedta husordensregler ved et styrevedtak. I et eierseksjonssameie må husordensregler vedtas av årsmøtet med vanlig flertall.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!