NORIAN regnskapordbook

HMS

Hva betyr HMS?

Vi vil gi deg svaret på det

Forkortelse for helse, miljø og sikkerhet og er en fellesbetegnelse for det arbeidet som skal gjøres for å forbedre arbeidsmiljøet samt å redusere skader på det ytre miljø, slik som forurensning.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!