NORIAN regnskapordbook

Hjemmel

Hva betyr Hjemmel?

Vi vil gi deg svaret på det

Den som er berettiget som eier til (eller rettighetshaver over) en ting, har hjemmel som eier.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!