NORIAN regnskapordbook

God regnskapsskikk

Hva betyr God regnskapsskikk?

Vi vil gi deg svaret på det

Prinsippet er regulert i Regnskapsloven § 4-6, og sier at årsregnskapet skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk. God regnskapsskikk skal utfylle de regskapsreglene som er gitt i lov eller forskrift.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!