NORIAN regnskapordbook

Gjennomsnittlig lagringstid

Hva betyr Gjennomsnittlig lagringstid?

Vi vil gi deg svaret på det

Gjennomsnittlig lagringstid presenters ved bruk av følgende formel:

(Gjennomsnittlig varelager x 365dager) / Vareforbruk

Formelen viser hvor lenge varene i snitt ligger på lager før de omsettes. Det er en fordel at dette nøkkeltallet er lavt. Dette fordi en større del av kapitalen til en virksomhet vil være bundet opp i varelageret hvis varene omsettes sent. Fare for tap vil også øke, eksempelvis gjennom ukurans av matvarer som må kastes.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!