NORIAN regnskapordbook

Gjeldsgrad

Hva betyr Gjeldsgrad?

Vi vil gi deg svaret på det

Gjeldsgraden presenteres ved bruk av følgende formell:

Total gjeld / Egenkapital

Formelen viser hvor stor del av en virksomhets eiendeler som er finansiert med gjeld i forhold til egenkapital, altså hvor mange kroner gjeld har man per krone egenkapital. En lav gjeldsgrad vil derfor være ønskelig, da det vil si at en mindre andel av eiendelene er finanisert med gjeld.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!