Skip to main content

NORIAN regnskapordbook

Gjeld

Hva betyr Gjeld?

Vi vil gi deg svaret på det

Gjeld er en betalingsforpliktelse til en annen part hvor årsaken til forpliktelsen er sikker og beløpet og forfallsdatoen for betalingsforpliktelsen er kjent. Eksempler: obligasjoner, lån, mottatte forskuddsbetaliner, leverandørgjeld.

Gjeld er en del av en virksomhets balanse, og det skilles mellom kortsiktig og langsiktig gjeld.

Kortsiktig gjeld består typisk av all gjeld knyttet til varekretsløpet og annen gjeld som skal tilbakebetales i løpet av ett år.

Langsiktig gjeld er gjeld som ikke knyttes til varekretsløpet og som forfaller om mer enn ett år.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!