NORIAN regnskapordbook

Generalforsamling

Hva betyr Generalforsamling?

Vi vil gi deg svaret på det

Generalforsamlingen er den øverste myndighet i et borettslag eller boligaksjeselskap. Ordinær generalforsamling skal etter borettslagsloven § 7-4 (1) gjennomførs hvert år innen utgangen av juni måned.

Generalforsamlingen skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet. Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal den ordinære generalforsamlingen

a) behandle styrets eventuelle årsberetning

b) behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår

c) velge styremedlemmer

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!