NORIAN regnskapordbook

Fusjon

Hva betyr Fusjon?

Vi vil gi deg svaret på det

Fusjon er sammenslåing av selskaper, der det overtakende selskap overtar et annet selskaps eiendeler og forpliktelser. Fusjon omtales i aksjeloven og allmennaksjeloven kapittel 13.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!