NORIAN regnskapordbook

Fullmakt

Hva betyr Fullmakt?

Vi vil gi deg svaret på det

En fullmakt innebærer at et person, fullmektigen, har myndighet til å opptre eller handle på en annen persons, fullmaktsgiverens, vegne eller i hans sted.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!