NORIAN regnskapordbook

Forsiktighetsprinsippet

Hva betyr Forsiktighetsprinsippet?

Vi vil gi deg svaret på det

Forsiktighetsprinsippet er ett av de fem grunnleggende regnskapsprinsippene og er regulert i Regnskapslovens § 4- 1. ledd (4). Prinsippet går ut på at urealiserte tap skal resultatføres.

Urealiserte tap vil si at en eiendel har falt i verdi. Eksempler på dette kan være verditap på aksjer, ukurans i varelager eller tap på kundefordringer.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!