Forsikring hos Gjensidige

Som NORIAN kunde får ditt boligselskap gode betingelser på forsikring. Med Gjensidige sin forsikringspakke kan alle i borettslaget eller sameiet føle seg trygge på at det viktigste av felles verdier, liv og helse er sikret.

gjensidige_logo

Forsikringen dekker blant annet

• Skade på bygningen, eiendeler og uteområder, som for eksempel brann og vannlekkasje
• Følgeskader etter håndverkerfeil og utett bygning
• Bekjempelse av mus eller rotter innvendig og alle arter skadeinsekter
• Skader forårsaket av skadedyr
• Ansvarsforsikring som huseier og styreansvar
• Ulykker ved dugnad eller barn som leker

Gjensidige har fokus på:

UTETT BYGNING – Vi dekker følgeskader fra lekkasje gjennom bygningsdel som ikke er eldre enn 40år
HÅNDVERKERFEIL – Vi dekker følgeskader i inntil 10år etter arbeidet er utført (inntill kr 10 000 000)
SKADEDYR – Vi dekker skader fra rotter og mus og kostnadene til fjerning av døde dyr (inntil forsikringssum)

Kontakt:

For mer informasjon eller tilbud ta kontakt med din forvalter hos NORIAN eller Gjensidige ved Benjamin Løvseth Arnesen, e-post: Benjamin.Arnesen@gjensidige.no
Les mer om forsikringspakken her.