Skip to main content

NORIAN regnskapordbook

Forretningsfører

Hva betyr Forretningsfører?

Vi vil gi deg svaret på det

Forretningsføreren håndterer boligselskapets løpende forretning og administrasjon, og bistår styret i den løpende forvaltningen. Forretningsføreren tar seg normalt av alle oppgaver knyttet til regnskapsførsel og innkreving av felleskostnader, i tillegg til oppfølging av øvrige lovpålagte oppgaver og frister.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!