logo

NYSGJERRIG PÅ NORIAN?
BLI KJENT MED OSS

Forretningsfører for borettslag og sameier

Norian Eiendomsforvaltning tilbyr tjenester og løsninger av høy kvalitet til best mulig pris. Vår aktive veiledning sikrer en trygg drift og forenkler hverdagen din som eier, styreleder eller styremedlem.

Forretningsfører for borettslag og sameier

Norian Eiendomsforvaltning tilbyr tjenester og løsninger av høy kvalitet til best mulig pris. Vår aktive veiledning sikrer en trygg drift og forenkler hverdagen din som eier, styreleder eller styremedlem.

Kontakt oss i dagOm NORIAN

En Trygg Partner

Velg riktig forretningsfører til borettslaget eller sameiet

En god forretningsfører er avgjørende for å sikre en forsvarlig og effektiv drift av borettslaget eller sameiet. Hvordan bør du gå frem for å velge riktig partner til boligselskapet? Her er noen sentrale kriterier.

Loven legger et tydelig ansvar på styret i et boligselskap, enten det er et borettslag, boligaksjeselskap eller eierseksjonssameie. Dere som sitter i styret, må håndtere en rekke oppgaver for å sikre en forsvarlig drift.

Med Norian Eiendomsforvaltning får både små og store boligselskap all den hjelp de trenger for gjennomføring av alle løpende oppgaver gjennom året. Det handler om blant annet å ivareta boligselskapets økonomi, vedlikeholde bygningsmassen, håndtere HMS-oppgaver og gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger.

Ønsker du tilbud på forretningsførsel?

Ønsker du tilbud på forretningsførsel?

Våre tjenester

Styrets rådgiver

Fast kontaktperson bidrar aktivt til å gjøre styrehverdagen enklere.

NORIAN Styreguide

Eksklusiv tjeneste med fast veiledning i styrets løpende oppgaver og ansvar.

NORIAN Styreportal

All informasjon og verktøy for håndtering av styrearbeidet samlet på ett sted.

Økonomistyring

Vi bidrar aktivt med rådgivning og økonomistyring som gir besparelser for dere.

Teknisk rådgivning

Vi bistår med tilstandsvurdering, vedlikeholdsplaner og prosjektledelse.

NORIAN Kundefordeler

Våre kundefordeler sikrer våre kunder seriøse leverandører til gode priser.

Juridisk bistand

Bistand fra advokater med spesialisering innen eiendom og styrearbeid.

Regnskapsførsel

Vi tilbyr trygge og effektive regnskaps-tjenester til markedets beste priser.

regnskapsbyrå-drammen

Forsvarlig drift av boligselskapet

De fleste boligselskaper har satt bort flere av styrets oppgaver til tjenesteleverandører og samarbeidspartnere. Den viktigste av disse er forretningsføreren. Denne partneren fungerer i praksis både som regnskapsfører, rådgiver og tilrettelegger for boligselskapet.

Forretningsføreren bistår med å sikre en forsvarlig og effektiv drift. Derfor er det avgjørende at dere finner den rette partneren for borettslaget eller sameiet. Finnes det noen kriterier man kan liste opp som avgjørende? Etter noen år i denne bransjen, har jeg kommet frem til kvaliteter dere bør sjekke:

 • Kompetanse og erfaring
 • Fleksibilitet
 • Prisbilde
 • Kvalitet
 • Tilgjengelighet og støtte
 • Tilpassede løsninger
 • Trygghet
 • Kompetanse og erfaring
 • Fleksibilitet
 • Prisbilde
 • Kvalitet
 • Tilgjengelighet og støtte
 • Tilpassede løsninger
 • Trygghet

KOMPETANSE OG ERFARING

Erfaring med boligselskaper og de løpende arbeidsoppgavene som skal utføres er helt avgjørende. En forretningsfører som kjenner styrets hverdag og utfordringer, vet hvilke tjenester og støtte styret trenger.

En rekke saker krever både kompetanse, erfaring og riktig innstilling. Ett eksempel er fordeling av kostnader til utskifting av vinduer i et kombinert eierseksjonssameie med både bolig- og næringsseksjoner. Andre forhold kan være gjennomføring av en krevende generalforsamling eller bistand til forsvarlig budsjett- og økonomistyring.

Styret vil fort oppdage nytteverdien av at partneren er et selskap med ansatte som har spesialkompetanse innen eiendomsforvaltning og styrearbeid.

TILGJENGELIGHET OG STØTTE

Dette er avgjørende for et velfungerende styre og boligselskap. Norian Eindomsforvaltning tilbyr en personlig rådgiver som følger styret tett gjennom året, fra oppstart med et nytt styre til gjennomføring av de løpende oppgavene og sikring av kontinuitet når et nytt styre overtar.

Dere som sitter i styret merker effekten av en god forretningsfører i form av trygghet på egne oppgaver og ansvarsområder. Partneren gir veiledning og gjør styrearbeidet enklere. Tilpassede tjenester og løsninger bidrar til at boligselskapet fungerer ryddig og effektivt over tid.

Forretningsføreren skal være et fast kontaktpunkt og sparringspartner for styret – en som kjenner boligselskapet, de faste rutinene og spesielt det gjeldende regelverket på området.

BRANSJEKUNNSKAP

Styret bør kunne gå til forretningsføreren for støtte og bistand i alle deler av styrearbeidet og driften av boligselskapet. Dere må håndtere en rekke oppgaver som ikke direkte kan kobles til den rent forretningsmessige delen av driften:

 • Vaktmestertjenester
 • Renhold
 • Forsikring
 • Finansiering av prosjekter
 • Vedlikehold av bygningsmassen
 • HMS-tiltak

Forretningsføreren bør kunne tilby eller videreformidle slike tjenester. Kunnskap og nettverk på disse områdene sikrer gode og rimelige tjenester, og det gjør styrehverdagen lettere.

Vanylven-regnskapsbyra

EFFEKTIVE OG TILPASSEDE LØSNINGER

Noen aktører legger mer vekt enn andre, på å tilpasse seg behovene i hvert enkelt boligselskap. Mens enkelte borettslag og sameier går for egen maskin etter mange års virke, er andre nybegynnere og trenger starthjelp.

Uansett hvilken kategori ditt boligselskap og styre befinner seg i, vil en god forretningsfører kunne foreslå løsninger og rutiner som gjør arbeidet enklere og kostnadene lavere. Noen satser på å ligge i front når det gjelder innovasjon og utvikling av smarte, automatiserte løsninger som kommer styret til gode.

Fremtidens styrerom preges av digitale plattformer og effektive elektroniske løsninger, som både forenkler styrets hverdag og sikrer tilstrekkelig kontroll og oversikt. Systemløsninger som intuitivt samler elektronisk arkiv og møtebok, fakturagodkjenning, integrert epostløsning, leverandørregister, økonomioversikt og andre nyttige funksjoner på ett sted, er nå standard for en profesjonell forretningsfører.

TRYGT OG ENKELT

Når styret skal ta det endelige valget av forretningsfører, er det flere kriterier som avgjør. Kvalitet, pris og tilgjengelighet er blant de viktigste.

Dersom styret er på utkikk etter en trygg samarbeidspartner som kan lette arbeidspresset, bør dere se etter en aktør som kjenner styrets hverdag og har spesialkompetanse på eiendomsforvaltning og styrearbeid – og ikke bare er dyktig på regnskap.

Det er enkelt å bytte til NORIAN

Be om et uforpliktende tilbud på forretningførsel

Vi hjelper dere med å bytte fra nåværende leverandør

Oppstartsmøte med forvalter

Ønsker du tilbud på forretningsførsel?

Ønsker du tilbud på forretningsførsel?