NORIAN regnskapordbook

Fordelingsnøkkel

Hva betyr Fordelingsnøkkel?

Vi vil gi deg svaret på det

Et forholdstall som gir uttrykk for fordeling av felleskostnader- og inntekter. i et borettslag. Fordelingsnøkkelen er fastsatt ved opprettelsen av borettslaget og kan bare i helt spesielle tilfeller endres eller avvikes. Fordelingsnøkkelen kan være basert på ulike forhold, men den vanligste metoden er å basere denne på andelenes areal.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!