Skip to main content

NORIAN regnskapordbook

Fisjon

Hva betyr Fisjon?

Vi vil gi deg svaret på det

Fisjon er deling av et selskap til ett eller flere andre selskaper. Selskapet som fisjoneres overdrar alle sine eiendeler og forpliktelser til overtakende selskap. Fisjon omtales i aksjeloven og allmennaksjeloven kapittel 14.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!