NORIAN KUNDEKONTROLL

FIRMA-LEGITIMERING

Denne nettsiden er for deg som innehar en rolle/ relasjon til en virksomhet med et kundeforhold til Norian. I henhold til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) er Norian pålagt å gjennomføre kundekontroll, samt å innhente opplysninger om reelle rettighetshavere i selskapet.

Velg hvem du skal representere/ legitimere:

  • Firma-legitimering Dersom du skal legitimere en virksomhet der du er kontaktperson/ daglig leder/ styrets leder som i henhold til oppdragsavtale representerer virksomheten ovenfor Norian.
  • Person-legitimering
    Dersom du skal legitimere deg selv personlig som styremedlem eller reell rettighetshaver i virksomheten.
    Dersom du har spørsmål til skjemaet, ber vi deg ta kontakt med din Service Manager/ kontaktperson hos Norian.