NORIAN regnskapordbook

Finansieringsgrad 2

Hva betyr Finansieringsgrad 2?

Vi vil gi deg svaret på det

Finansieringsgrad 2 presenteres ved bruk av følgende formell: Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Denne formelen beskriver hvor stor del av omløpsmidlene som er finansiert med kortsiktig gjeld. Tallet bør derfor ligge over 1, slik at ikke alle omløpsmidlene er finansiert av kortsiktig kapital.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!