NORIAN regnskapordbook

Finansieringsgrad 1

Hva betyr Finansieringsgrad 1?

Vi vil gi deg svaret på det

Finansieringsgrad 1 presenteres ved bruk av følgende formell: Anleggsmidler/ (Langsiktig gjeld + egenkapital)

Denne formelen beskriver hvor mye av en virksomhets annleggsmidler som er finansiert ved langsiktig kapital. Dette tallet bør ligge under 1, da det vil bety at anleggsmidlene samt deler av omløpsmidlene er finansiert ved bruk av langsiktig kapital. Ligger tallet over 1, vil det si at deler av anleggsmidlene er finansiert ved bruk av kortsiktig gjeld.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!