Skip to main content

Energihuset: Din rådgiver for å redusere energiforbruket

Energihuset er et veletablert ingeniør- og rådgivningsselskap innen klima, energi, miljø og bærekraft. Vi bistår borettslag og sameier med å finne de mest optimale løsninger for å redusere energiforbruket, samtidig som vi veileder gjennom søknadsprosessen for støttemidler fra Enova. Som en uavhengig aktør har vi ingen egeninteresse i valget av entreprenører. For de som ønsker, kan vi være rådgivere for å finne aktuelle som kan utføre jobben.

 

Våre tjenester for boligselskaper
1. Energikartlegging 
• Innhenting av informasjon om bygget for å identifisere nåsituasjonen.
• Identifikasjon av umiddelbare og enkle tiltak for å redusere energiforbruket.
2. Energianalyse 
• Fysisk befaring utført av våre ingeniører og energirådgivere.
• Energidrivere og bygget i sin helhet gjennomgås.
• Presentasjon av resultatene i en rapport med tiltak, årlig besparelse i kWh, og
kostnadsestimater for tiltak sammen med kost/nytte vurderinger.
Støttemidler fra Enova:  
Vi har erfaring med søknader til Enova, og er kjent med deres støtteordninger for borettslag og sameier.
Energikartlegging i Borettslag og Sameier:
• Støtte på 50% av kostnadene for energikartlegging/energianalyse.
Minimum 10. boenheter
Forbedring av Energitilstand:
• Støtte for å forbedre energistatus med 20% eller mer.
• Opptil 30% dekning av kostnadene, med et maksimalt beløp på 10 millioner
kroner.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Som Norian kunde får du gode rabatter.

Kim Kofoed
KAM Klima- og Energi
kim@energihuset.net
458 61 464
www.energihuset.net