Trygt

Enkelt

Personlig

Norian forvaltning på strømleveranse

Besparelse 2022

Norian har siden 2021 hatt et samarbeid med Elkraft på
tilbud om strømleveranse til sine kunder. Leveransen er
en forvaltning med innkjøp frem i tid. Forvaltningen har
sikrer sameier og borettslag lav og stabil strømpris
gjennom hele året.Avtalene tilbys eksklusivt til Norian sine kunder i Norge.
Elkraft anbefaler en forvaltningsavtale som demper
prisvariasjonene. Resultatet har vært særdeles gunstig i
2022 med en forventet besparelse på ca 20%.
Prognosen er tilsvarende god også for de neste 6-18
mnd.

Forvaltningsavtale

Kombinasjon av handel for
fremtidig leveranse og den
løpende markedsprisen

Spotleveranse

Spot områdepris time for
time i det området måleren
befinner seg.

Fakturering

Månedlig avregning etter
forbruksperioden
(forutsetter god
kredittrating)

Forvaltningsavtale

Kombinasjon av handel for
fremtidig leveranse og den
løpende markedsprisen

Referanse fra Norian kunde

Gjøvik Boligstiftelse

“Samarbeidet med Elkraft har gitt oss en besparelse på ca 600 000 kr på 12 mnd. Vi har
fått bedre oversikt over våre anlegg og mer tid til å fokusere på vår kjernevirksomhet. Det har gitt oss bedre oversikt og kostnadskontroll.”

Mer fra våre referanser

Som Miljøfyrtårn ønsker Elkraft å dele av sin kompetanse på energi og miljø for å bidra til at våre bedriftskunder oppnår sine bærekraftsmål.