NORIAN regnskapordbook

Eierseksjonssameie

Hva betyr Eierseksjonssameie?

Vi vil gi deg svaret på det

I et eierseksjonssameie eier du en avgrenset del av en eiendom (egen seksjon) samt en andel (sameiebrøk) av sameiets fellesareal. Eierseksjonsloven regulerer hvordan man oppretter et slikt sameie, forholdet mellom seksjonseierne, styrets oppgaver og kompetanse, årsmøtet og øvrige bestemmelser knyttet til selskapsformen.

Ofte benyttes begrepet “sameie” om et eiersesksjonssameie, men det er viktig å merke seg at det er egne lover og bestemmelser alt etter hvilken type sameie det er snakk om.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!