NORIAN regnskapordbook

Egenkapitalprosent

Hva betyr Egenkapitalprosent?

Vi vil gi deg svaret på det

Egenkapitalen delt på sum egenkapital og gjeld, ganget opp med 100. Dette tallet viser andelen egenkapital av totalkapitalen. Egenkapitalprosenten forteller noe om selskapets finansielle soliditet og hvor avhengig selskapet er av kreditorer og lånegivere. Ønsket krav til egenkapital % er mellom 20 og 30%.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!