NORIAN regnskapordbook

Egenkapital

Hva betyr Egenkapital?

Vi vil gi deg svaret på det

Aksjonærenes innskudd i selskapet bestående av kontanter eller tingsinnskudd (aksjekapital), og opptjent resultat fra tidligere år (annen egenkapital eller udekket tap). I balansen er egenkapitalen differansen mellom selskapets eiendeler og gjeld.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!