Skip to main content

Egen rådgiver

Styrets egen rådgiver

Vi er her for å redusere belastningen på styret og legge til rette for en trygg og effektiv drift av boligselskapet. NORIAN Eiendomsforvaltning tilbyr aktiv veiledning og personlig service med fokus på styrets utfordringer og situasjon. Hos NORIAN får du bistand fra erfarne eiendomsforvaltere, advokater og regnskapsførere.

Alle våre kunder får tildelt en fast kontaktperson, som kan kontaktes ved spørsmål og behov for bistand. Denne kontaktpersonen bistår styret løpende gjennom året og påser at alle lovpålagte oppgaver og frister overholdes.

Med vår bistand er styret i trygge hender. Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller behov for bistand.

Vedtekter og husordensregler

NORIAN hjelper ditt boligselskap med nye vedtekter og husordensregler. Mange boligselskap har vedtekter som ikke er i tråd med gjeldene lovgivning. Situasjonen innebærer at styret og beboerne må lese boligselskapets vedtekter og gjeldende lovgivning opp mot hverandre for å avklare rettstilstanden. Dette er uheldig for både styret og beboerne, og kan i verste fall føre til tvister internt i boligselskapet.

Eiendomsbloggen