NORIAN regnskapordbook

Driftsresultat

Hva betyr Driftsresultat?

Vi vil gi deg svaret på det

Dette er virksomhetens totale inntekter fratrukket driftskostnader (normalt bestående av varekostnader, lønnskostnader, avskrivninger og andre driftskostnader). Driftsresultatet er en virksomhets resultat før finanskostnader/inntekter og skatter er hensyntatt.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!