Digital HMS-plan

 

En HMS-plan for borettslag eller sameier er ikke bare nyttig, det er også lovpålagt.
Lettstyrt HMS gir styret full oversikt over alle aktiviteter, avvik og oppgaver. Ansvarlig for aktivitet blir varslet i forkant av frist så ingenting blir glemt. Etterlev minimumskravet for loggføring og dokumentasjon et boligselskap er pålagt i henhold til loven . All navigering skjer i samme skjermbilde. Enklere blir det ikke.

Løsningen sikrer at styret dekker minimumskravet for HMS samt at styret jobber så enkelt og effektivt som mulig.

Etablering og HMS-plan:

Lettstyrt legger inn oppgavene som dekker minimumskravet styret må etterleve.
Alle oppgaver kommer med beskrivelser for hva som skal gjøres. Det ligger dokumentmaler og digitale sjekklister klare til utfylling knyttet til de respektive oppgavene (f.eks. risikovurdering og HMS-runde/revisjon).
Intervaller for gjennomføring av oppgavene vises i HMS-kalenderen.
Det legges inn oppfølgingspunkter for kontroller av diverse anlegg i bygningsmassen (også de som utføres av eksterne leverandører) til det enkelte boligselskap.
Personer utenfor styret som vaktmester eller andre leverandører kan også gis tilgang til HMS-modulen.

Priser:

Som kunde av Norian Eiendomsforvaltning får dere 25% rabatt på abonnementet og «Ferdig oppsatt HMS-plan». Priser under er inkl mva.

Abonnement: 7,5 kr/mnd/seksjon
(Minstepris pr boligselskap er 250 kr/mnd og makspris er 1.500 kr/mnd)

Etablering: 4.990 kr (engangskost)
Lettstyrt gjennomfører opplæring av styret. Dette gjøres på nett eller hos kunden..

Ta kontakt:
For mer informasjon eller bestilling av HMS for ditt boligselskap ta kontakt med:
Jan Erik Myhrene, mail: jan.erik@lettstyrt.no