Skip to main content
Okategoriserade

Det er enkelt å bytte forretningsfører i ditt sameie eller borettslag

Det er enkelt å bytte forretningsfører i ditt sameie eller borettslag

Mange styrer i borettslag og sameier tror at det er en stor og komplisert sak å bytte forretningsfører. Mange kvier seg kanskje for å gjøre endringer eller tenker at styret ikke selv kan avgjøre hvem som skal være forretningsfører for boligselskapet. Men er det egentlig så vanskelig å bytte forretningsfører?

Det er enkelt å bytte forretningsfører i ditt sameie eller borettslag

Av Erlend Glad 18. august, 2021

Faktum er at forretningsføreren er styrets viktigste støtte og samarbeidspartner. Manglende støtte og veiledning, for høy kostnad eller mangelfullt tjenestetilbud er alle tegn på at styret bør vurdere å bytte forretningsfører.

Det finnes bedre alternativer, og det er verken vanskelig eller tidkrevende å bytte til en annen forretningsfører som gjør hverdagen både og enklere og billigere.

Hva bør styret tenke på ved valg av forretningsfører?

Forretningsførers oppgave er å avlaste styret og bidra til å sikre en forsvarlig og effektiv drift. Derfor er det avgjørende at dere finner den rette partneren for borettslaget eller sameiet. Finnes det noen kriterier man kan liste opp som avgjørende? Her er noen eksempler på de viktigste kriteriene ved valg av forretningsfører:

 • Kompetanse og erfaring
 • Fleksibilitet
 • Prisbilde
 • Kvalitet
 • Tilgjengelighet og støtte
 • Tilpassede løsninger
 • Trygghet

Les også: Velg riktig forretningsfører til borettslaget eller sameiet

Styret bør tenke nøye gjennom hva som faktisk er viktigst for styret. Støtte og avlastning har i praksis stor betydning for styret, da dette har direkte innvirkning på om styrearbeidet blir ryddig og effektivt eller om det blir frustrerende og tidkrevende.

Dersom styret er på utkikk etter en trygg samarbeidspartner som kan lette arbeidspresset og bidra til ryddige forhold, bør dere se etter en aktør som kjenner styrets hverdag og som veileder styret trygt gjennom alle prosesser og utfordringer.

Styret avgjør valg av forretningsfører

Det er styrets oppgave å ansette eller engasjere forretningsfører og andre funksjonærer. Dette følger direkte av eierseksjonsloven § 61 og borettslagsloven § 8-10. Det er også helt naturlig at styret selv skal kunne ta avgjørelsen om hvem de skal samarbeide med og kunne støtte seg på.

Dersom styret for eksempel ikke oppfatter at de får tilstrekkelig støtte og veiledning fra forretningsfører, at boligselskapet betaler for mye for forretningsførselen eller at forretningsfører ikke bidrar til å lette styrearbeidet, så kan det være på tide å se seg om etter en annen forretningsfører.

Les også: Fem tegn på at man bør skifte forretningsfører

Det er enkelt å bytte forretningsfører

Å bytte forretningsfører er verken komplisert eller tidkrevende for styret. En ryddig og profesjonell forretningsfører bistår og veileder styret trygt gjennom hele prosessen på følgende måte:

 1. Styret blir kontaktet eller ber om et tilbud på forretningsførsel
 2. Styret gir en tilbakemelding om aksept av tilbudet
 3. Forretningsfører oversender forretningsføreravtale for elektronisk signering
 4. Kundeansvarlig kontakter styret for å bygge en relasjon og avklare eventuelle spørsmål
 5. Kundeansvarlig bistår med å si opp avtalen med dagens forretningsfører
 6. Ny forretningsfører innhenter all nødvendig informasjon fra dagens forretningsfører
 7. Oppstartsmøte med kundeansvarlig

Velkommen til en enklere og billigere hverdag!

Bytt til en forretningsfører som fokuserer på dere i styret og bidrar aktivt til en ryddig og effektiv drift av boligselskapet. En forretningsfører skal gjøre styrearbeidet trygt og enklere for dere. Det er også ofte mye penger å spare på å bytte til en annen forretningsfører.

Dersom et bytte av forretningsfører medfører både bedre bistand og en lavere pris, så bør vel valget være enkelt?

Be om et godt tilbud på forretningsførsel i dag

Av Erlend Glad 18. august, 2021

Erlend Glad er avdelingsleder og advokat i NORIAN Eiendomsforvaltning. Han har mange års erfaring med praktiske og rettslige problemstillinger knyttet til fast eiendom og eiendomsforvaltning. I tillegg til kompetanse og erfaring som advokat og eiendomsforvalter, har Erlend lang erfaring som profesjonell ekstern styreleder i flere større boligselskaper. Han holder også kurs og foredrag om styrearbeid og aktuelle juridiske problemstillinger.

REGNSKAP / LØNN /
INTELLIGENT AUTOMATION
Kontakt oss
Om Bloggen

På Norianbloggen finner du tips og råd om temaer innen outsourcing, regnskap, lønn, eiendomsforvaltning og automatisering av prosesser. Våre fagentusiaster bidrar med sin kompetanse, og vi deler av det vi lærer i reelle kundeoppdrag. Innovasjon, kvalitet, verdiøkende tiltak, skalerbarhet og smarte løsninger er sentralt for å hjelpe både små og store selskaper med å optimalisere økonomifunksjonene.

Ressurser

Regnskaps- og lønnstjenester for fremtiden.

REGNSKAP / LØNN / INTELLIGENT AUTOMATION

Leave a Reply