NORIAN regnskapordbook

CRM-system

Hva betyr CRM-system?

Vi vil gi deg svaret på det

CRM står for Customer Relationship Management. Et CRM-system skal bidra til å vedlikeholde eksisterende kundeforhold samt å skaffe nye kunder. Dette kan gjøres gjennom systemer som tolker kunders atferd og behov, og vil derfor kunne være et viktig verktøy for virksomhetes markedsføringsarbeid.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!