30 April 2020

Oppdatering fra Norian - Hva vi har gjort for å sikre leveranser og hvordan vi kan hjelpe deg under Corona-utbruddet

Norian implementerte raskt hjemmekontorløsning for alle ansatte og sikret back-up-løsninger for viktige deler av våre leveranser og organisasjon. I løpet av denne perioden har vi opplevd normal produktivitetsnivå og kvalitet i våre leveranser, samtidig som vi ser enorm verdi av våre investeringer i IT sikkerhet og fleksibilitet i vår IT-plattform. Det er så langt ingen rapporterte COVID 19 smittede blant ansatte i Norian.

I de fleste land der Norian er lokalisert, har regjeringen informert om at situasjonen er under kontroll og planlegger å gjenåpne skoler, butikker, restauranter, biblioteker og lignende. Norian vil uansett fortsette med vår hjemmekontorløsning for de fleste av våre ansatte, som også er i tråd med anbefaling i flere land. Videre planlegger vi å la maksimalt 25% av de ansatte benytte seg av våre kontorlokaler samtidig og vil følge lokale anbefalinger nøye.

Norian følger opp systemleverandører og underleverandører gjennom regelmessige møter, samt motta statusrapporter om deres situasjon. Vi opplevde i begynnelsen av utbruddet betydelige kvalitetsutfordringer på digitalisering fra noen underleverandører, men vi klarte å mobilisere ekstra ressurser for å sikre kvalitet ved å utføre dette arbeidet i Norian. Kvaliteten på digitalisering er fremdeles på et lavere nivå enn hva det var før utbruddet, men vi gjør alt vi kan for å sikre kvaliteten ved å håndtere dette manuelt.

Som informert tidligere i vårt siste nyhetsbrev, fortsetter vi å fokusere ekstra på vår IT-sikkerhet for å unngå forsøk på svindel, phishing og virus. Disse forsøkene er fremdeles på et høyt nivå, og vi anbefaler våre kunder å være ekstra oppmerksomme..

Vi opplever høyere forespørsler fra våre kunder om bistand i denne perioden, spesielt innen implementering av ulike tiltak, søknader om statlige støtteordninger og lignende. Vurdering av automatiseringer med RPA eller andre verktøy ser også ut til å være mer utbredt blant våre kunder.
Vi er klare til å hjelpe alle våre kunder gjennom denne vanskelige tiden. Ta kontakt med din service manager, og vi vil bistå deg med alle våre erfaringer og kompetanse.

Vi ønsker deg en trygg vår

Knut Anders Opstad
CEO Norian Group

8 April 2020

Oppdatering fra Norian - Hva vi har gjort for å sikre leveranser og hvordan vi kan hjelpe deg under Corona-utbruddet

Som informert i nyhetsbrev per 12. mars og 24. mars, implementerte Norian raskt hjemmekontorløsning for alle ansatte og sikret back-up-løsninger for viktige deler av våre leveranser og organisasjon.

Vi har blitt informert av myndighetene om at statistikk for mars viser at e-poster med forsøk på phishing, svindel og virus er 5 ganger høyere enn normalt i denne perioden. Norian har en velutprøvd hjemmekontorløsning og en IT-plattform med høyt sikkerhetsnivå. Vi har imidlertid nå iverksatt ekstra tiltak knyttet til sikkerhet for å hindre potensielle svindelforsøk. Corona / Covid-19 er hovedtemaet for mange svindelforsøk, men også falske fakturaer og forespørsler om utbetalinger forekommer nå hyppigere enn normalt. Vi anbefaler våre kunder å være ekstra oppmerksomme i denne perioden.

Norian har per 1. april styrket sin konsernledelse med Tero Immonen som ny Country Head i Finland. Tero har bakgrunn fra forskjellige konkurrende virksomheter i vår bransje og vil bidra til å utvikle våre tjenester. Knut Anders Opstad, som hadde denne stillingen siden januar 2019, vil fortsette i sin stilling som CEO i Norian Group.

Vi er klare til å hjelpe alle våre kunder gjennom denne vanskelige perioden. Hvis du trenger råd, vurderer å søke om statlige støtteordninger, gjennomføre permitteringer eller utarbeide nye eller oppdatere rapporteringsmaler, budsjetter eller kontantstrømsanalyser, ta kontakt med din service manager, og vi vil bistå deg med alle våre erfaringer og kompetanse.

Vi ønsker deg en trygg og fredelig påske

Knut Anders Opstad
CEO Norian Group

26 Mars 2020

Oppdatering fra Norian - hva vi har gjort for å sikre leveranser og hvordan vi kan hjelpe deg

Vi er klare til å gjøre alt vi kan for å hjelpe kundene våre med å komme seg gjennom denne vanskelige perioden. Vi har gjort mye den siste måneden for å sikre ansatte og våre leveranser. Skulle du trenger støtte på noen områder, vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

Norian startet i februar med å iverksette flere tiltak, blant annet påminne alle ansatte om de grunnleggende beskyttelsestiltakene mot Corona-viruset. I tillegg kom vi raskt i gang med daglige møter i vårt etablerte BCC-team (Business Continuity Coordination) hvor vi diskuterer status fra all deler av vår organisasjonen og hvilke ytterligere tiltak vi bør iverksette. Vi publiserer oppsummeringer fra disse møtene daglig på vårt intranett, med oppdateringer på generell informasjon og retningslinjer (egen SharePoint-side på vårt intranett). Hjemmekontorløsningen vår var godt tilrettelagt og velutprøvd, og vi implementerte dette raskt for våre ansatte for noen uker siden for å redusere risikoen for spredning av viruset dersom noen skulle være syke. Norian har også et velutviklet administrasjonsverktøy, veldokumenterte prosessbeskrivelser, back-up planer i tilfelle sykdom mv., med mulighet for å støtte hverandre på tvers av avdelinger/ teams og land hvis det blir nødvendig. Alle avdelinger og team gjennomfører daglige statusmøter på Skype / Teams for å dele informasjon samt sikre effektivt samarbeid.

Norian har opplevd en enorm utvikling de siste årene, og den underliggende lønnsomheten er god. Norian har ingen gjeld, og vi har en engasjert og sterk kultur som vil gjøre alt for å støtte hverandre og våre kunder. I løpet av de siste ukene har vi opplevd at noen kunder har nedbemannet driften som naturlig nok påvirker Norian. For å gjøre oss i stand til å iverksette korrekt tiltak, setter vi derfor pris på en åpen og direkte kommunikasjon og samarbeid i løpet av denne perioden vedrørende din situasjon som kunde hos oss, og vi vil gjøre vårt beste for å oppfylle dine krav og behov for å hjelpe deg.

Vi har i løpet av de siste ukene opplevd at vi kan støtte mange av våre kunder på ulike områder. Det kan være rådgivning for eksempel om hvordan du kan dra nytte av de nye virkemidlene i Regjeringens tiltakspakker for næringslivet, tilgang til ekstra kapasitet, kontantstrøm-rapportering, analyse av forskjellige tiltak eller hjelp med ekstraoppgaver som følge av denne vanskelige situasjonen. Se mere informasjon på vår hjemmeside www.norian.no

Vennligst kontakt din Service Manager hvis du har noen spørsmål.

12 Mars 2020

Tiltak som Norian har iverksatt for å sikre leveranse til våre kunder

Vi informerer deg herved om tiltakene som Norian har iverksatt for å sikre leveranse til våre kunder under utbrudder av Koronavirus. Å sikre leveranser til våre kunder er særdeles viktig for oss og av den høyeste prioritet.

Norian har etablert en Innsatsgruppe (Business Continuity Coordination Team) som følger situasjonen nøye med minimum daglige møter for å gjøre nødvendige tiltak. Denne gruppen består av Norian CEO, CFO, Country Heads og relevante gruppefunksjoner.

Norian har som del av vår beredskapsplan en sikker og velutprøvd hjemmekontorløsning for alle våre ansatte. Vi har også veldokumenterte prosessbeskrivelser, back-up planer i tilfelle sykdom mv., med mulighet for å støtte hverandre på tvers av leveranser og land hvis det blir nødvendig.

Hittil har ingen av våre 600 ansatte i Norian blitt smittet av Koronavirus, men for å senke potensiell spredningshastighet innen Norian har følgende sikringstiltak blitt iverksatt og godt kommunisert og informert til våre ansatte:

- Alle innenriks- og utenlandsreiser er avlyst inntil videre.
- Begrensning av direkte kontakt, både i mellom ansatte og mot eksterne, ved å avholde flest mulige møter på Skype/ Teams i stedet for fysiske møter.
- Landspesifikke tiltak for å identifisere kritiske grupper og ressurser, samt tiltak for å redusere spredning av virus (for eksempel ved at at deler av gruppene arbeider hjemmefra).

Vårt overordnede mål er å sikre stabilitet og kontinuitet til deg som vår kunde, slik at leveransen forblir smidig og trygg.

Ved behov vil deres Service Manager/ kundeansvarlige i Norian ta kontakt for å iverksette tilpassede og konkrete tiltak for dere.

Det er samtidig viktig for oss å ha informasjon om sitasjonen hos dere som kunde som kan ha betydning for vårt arbeid og de tjenester vi leverer til dere.

Ettersom situasjonen utvikler seg fra time til time, fortsetter vi å oppdatere våre retningslinjer og tiltak. Vi vil derfor snart legge ut oppdatert informasjon til våre kunder på vår hjemmeside www.norian.no

Vi takker for forståelsen for vår situasjon i det som er en krevende tid for oss alle.

Med vennlig hilsen
Knut Anders Opstad
CEO, Norian Group