NORIAN regnskapordbook

Bruttofortjeneste i %

Hva betyr Bruttofortjeneste i %?

Vi vil gi deg svaret på det

Bruttofortjeneste kan presenteres både i kroner og prosent. Bruttofortjeneste i prosent beregnes ved bruk av følgende formel: (Bruttofortjeneste / Salgspris) x 100%.

Formelen viser i prosent hvor mye en bedrift tjener på varer de selger.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!