NORIAN regnskapordbook

Boligaksjeselskap

Hva betyr Boligaksjeselskap?

Vi vil gi deg svaret på det

Et boligaksjeselskap er et aksjeselskap med samme formål som et borettslag, altså et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett).

Etter borettslagsloven § 1-4 (1) er det ikke lenger mulig å stifte et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap med samme formål som borettslag.

Det følger av borettslagsloven § 1-4 (2) at borettslagsloven §§ 1-5, 4-2, kapittel 5 og omdanningsreglene i § 13-5 gjelder for boligaksjeselskaper som er stiftet før 2004.

For øvrig vil det være aksjeloven og boligaksjeselskapets vedtekter som regulerer forholdet mellom aksjonærene, styrets oppgaver og generalforsamlingen.

I et boligaksjeselskap er det aksjene og eventuelle adkomstdokumenter som gir deg en borett til en bestemt leilighet i selskapets eiendom (aksjeleilighet).

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!