Skip to main content

NORIAN regnskapordbook

Betalbar skatt

Hva betyr Betalbar skatt?

Vi vil gi deg svaret på det

Betalbar skatt er skatt som beregnes av årlig skattepliktig inntekt og formue. Betalbar skatt i balansen kan bestå av fastsatt og ikke fastsatt betalbar skatt og forskuddsskatt. Betalbar skatt beregnes med prosentsats som fastsettes av staten.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!