NORIAN regnskapordbook

Betalbar skatt

Hva betyr Betalbar skatt?

Vi vil gi deg svaret på det

Betalbar skatt er skatt som beregnes av årlig skattepliktig inntekt og formue. Betalbar skatt i balansen kan bestå av fastsatt og ikke fastsatt betalbar skatt og forskuddsskatt. Betalbar skatt beregnes med prosentsats som fastsettes av staten.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!