NORIAN regnskapordbook

Balanseoppstilling

Hva betyr Balanseoppstilling ?

Vi vil gi deg svaret på det

Balansen er en av de økonomiske rapportene som brukes til å vurdere den økonomiske tilstanden i et selskap. Balansen måler verdien av selskapets eiendeler og forpliktelser på et bestemt tidspunkt. Balansen er fordelt på hovedposter, som er eiendeler, egenkapital og gjeld. Eiendeler viser selskapets eiendeler delt inn i anleggsmidler og omløpsmidler. Egenkapital og gjeld viser selskapets egenkapital og hvordan eiendelene er finansiert.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!