NORIAN regnskapordbook

Avskrivninger

Hva betyr Avskrivninger ?

Vi vil gi deg svaret på det

Anskaffelse av større driftsmidler krever balanseføring og avskrivning over forventet levetid. Avskrivninger betyr at kostnaden fordeles over flere perioder. Regnskapsmessig skal vi avskrive alle anskaffelser som har kostpris over kr. 15000 og forventet levetid over 3 år. I regnskapet er det mest vanlig å avskrive lineært over driftsmiddelets forventede levetid. Det vil si at avskrivningene er like per måned.
Skattemessig benytter man som oftest saldoavskrivninger. Dette vil si at man foretar avskrivninger etter en fast prosentsats på gjenværende skattemessige verdi av driftsmidlene.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!