NORIAN regnskapordbook

Årsresultat

Hva betyr Årsresultat?

Vi vil gi deg svaret på det

Årsresultatet fremkommer ved årets slutt når man ser på en virksomhets inntekter fratrukket dens kostnader. Årsresultatet viser da hvorvidt virksomheten har gått med overskudd eller underskudd. Ved overskudd vil egenkapitalen øke. Ved underskudd vil egenkapitalen reduseres.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!