Skip to main content

NORIAN regnskapordbook

Årsmøte

Hva betyr Årsmøte?

Vi vil gi deg svaret på det

Årsmøtet har den øverste myndigheten i et eierseksjonssameie. Ordinært årsmøte skal etter eierseksjonsloven § 41 gjennomføres hvert år innen utgangen av juni måned.

Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet. Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet

a) behandle styrets eventuelle årsberetning

b) behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår

c) velge styremedlemmer

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!