NORIAN regnskapordbook

Arbeidskapital

Hva betyr Arbeidskapital?

Vi vil gi deg svaret på det

Arbeidskapital viser differansen mellom en virksomhets omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Formel:

Omløpsmidler – kortsiktig gjeld

Virksomheter med god finansiering vil ha en positiv arbeidskapital da dette betyr at de til en hver tid vil kunne dekke sine løpende utgifter. En positiv arbeidskapital vil også bety at virksomhetens anleggsmidler og deler av omløpsmidlene er langsiktig finanisert

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!