NORIAN regnskapordbook

Aksjebrev

Hva betyr Aksjebrev?

Vi vil gi deg svaret på det

Et verdipapir som viser hvor mange aksjer man eier i et aksjeselskap. Foruten antall aksjer, skal aksjebrevet også angi aksjeeierens og selskapets navn, aksjebrevets nummer og aksjenes pålydende beløp.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!