Skip to main content
Okategoriserade

7 ting å tenke på ved valg av leverandør til automatisering

By 06/12/2023May 13th, 2024No Comments

7 ting å tenke på ved valg av leverandør til automatisering

Ved å velge riktig RPA leverandør for din virksomhet, får du muligheten til å investere flere av dine menneskelige ressurser til å øke avkastning samt utarbeide optimale strategier for videre vekst av din virksomhet. Se på leverandørens tidligere oppdrag og hvilken nisje de er spesialisert innenfor.

7 ting å tenke på ved valg av leverandør til automatisering

Av Stefan Dahlgren 19. januar, 2021

Valg av leverandør

En av de viktigste tingene å tenke på når en skal velge en potensiell RPA leverandør, er hvor godt de forstår prosessen som utgjør arbeidsflyten i din virksomhet. Jo mer kunnskap og forståelse de har for denne prosessen, jo enklere er det å produsere et innovativt prosessdesign for din bedrift.

En dyktig automatisering partner jobber aktivt sammen med dine ansatte for å utvikle prosessdesignet. Derfor er det også viktig å velge en partner som også har kompetanse som konsulent på områder utover IT.

Leverandøren du velger skal kunne bistå med alt fra implementering av pakkeløsninger, ofte referert til som turn-key solutions, til kompetanseoverføring til selskapets internteam for å videreutvikle RPA leveringsevne.

Plattform

Din potensielle RPA leverandør må levere programvareprodukter. Plattformen de tilbyr bør være tilpasset bedriftens eksisterende arkitektur og utrangerte systemer (legacy systems).

Vi anbefaler en åpen platform som tillater originale og tilpassede integrasjoner med andre teknologier, slik som Uipath. Noen eksempler på eksisterende integrasjoner er BPM (Bizagi, K2, Bonitasoft, Appian), OCR (Google, Microsoft, ABBYY, Ephesoft), Google Suite, Image Analysis (Google, Microsoft, Amazon), Node-Red, Microsoft Office Suite, Slack, CyberArk, Microsoft Azure, ServiceNow and Active Directory.

Implementeringsfleksibilitet

Tenk deg om før du velger en RPA leverandør som kun tilbyr installasjoner lokalt (on-premises). Velger du en leverandør som kun tilbyr lokale løsninger, og du senere kunne tenkte deg å benytte deg av for eksempel vedlikehold gjennom en skyløsning (cloud), kan robotiseringsprosessen din bli betydelig forsinket.

Se etter en leverandør som tilbyr et bredt utvalg av implementeringsløsninger: installasjoner lokalt (on-premises), sky og hybrid. Sørg også for at leverandøren tilbyr en løsning som kan fungere på flere typer grensesnitt og på dine eksisterende applikasjoner og utrangerte systemer. Automatiseringen bør være lav-kodet, ikke-forstyrrende, ikke-invasiv og enkel å implementere.

Data Sikkerhet

Sørg for at din virksomhet overholder bransjens lover og regler og er sikker mot trusselfaktorer.

Velg en RPA leverandør som kan hjelpe deg med å overholde gjeldene lover og regler ved å lagre informasjon om automatisert arbeidsflyt i en aktivitetslogg. Loggene kan bli brukt ved en intern eller ekstern revisjon.

Velg en RPA plattform som kan vise til et høyt nivå av informasjonssikkerhet, for eksempel via ISO sertifisering – med flerfaktorautentisering og detaljert brukertilgang administrasjon.

Implementeringsprosessen

Leverandøren du velger skal hjelpe og fasilitere for at du når dine mål for automatiseringen. Implementeringsprosessen til plattformen leverandøren tilbyr bør kunne integreres sømløst med dine systemer for å unngå at eksisterende prosesser forstyrres eller avbrytes. En leverandør med en fleksibel plattform og metodikk kan bli nøkkelen til din suksess ettersom de kan ta hånd om det du trenger fra lansering til skalering.

Support

For de fleste virksomheter involverer implementeringen tett samarbeid med en tredjepart. Ofte for at de skal kunne komme med råd og ferdigheter som det er mangel på internt i virksomheten. Denne støtten varierer fra nøkkelferdige løsninger til kompetanseoverføring til interne team og utvikle intern RPA leveringsevne. Få virksomheter har planer om å utvikle og implementere RPA uten hjelp utenfra.

Vedlikehold

En robot som ikke fungerer, er som å ha full stans i et samlebånd. Produktiviteten synker umiddelbart og hele formålet med automatiseringen forsvinner. Forstå de kritiske prosessene, planlagte kjøringer i døgnet og avtalt tidsleveranse (SLA). For eksempel: Hvis en person er avhengig av en robot til å verifisere signaturer i sitt arbeid, kreves det en kortere tidsfrist i SLA enn for eksempelvis en nattkjøring som laster opp gårsdagens arbeid.

Når du velger en vedlikeholds partner er det derfor viktig at du sammenligner det de tilbyr med dine behov.

Den riktige leverandøren vil etter hvert ha bidratt til at din virksomhet jobber på en Lean, mer effektiv og kostnadsbesparende måte.

Download free eGuide

Av Stefan Dahlgren 19. januar, 2021

Stefan Dahlgren er Senior Consultant innenfor området Intelligent Automation på NORIAN Accounting AB. Han har jobbet i ledende stillinger og som konsulent innenfor økonomi i mange år, og har et sterkt fokus på utvikling og smarte løsninger. I de siste årene har Stefan jobbet med Intelligent Automation, primært med RPA (Robotics Process Automation).

REGNSKAP / LØNN /
INTELLIGENT AUTOMATION
Kontakt oss
Om Bloggen

På Norianbloggen finner du tips og råd om temaer innen outsourcing, regnskap, lønn, eiendomsforvaltning og automatisering av prosesser. Våre fagentusiaster bidrar med sin kompetanse, og vi deler av det vi lærer i reelle kundeoppdrag. Innovasjon, kvalitet, verdiøkende tiltak, skalerbarhet og smarte løsninger er sentralt for å hjelpe både små og store selskaper med å optimalisere økonomifunksjonene.

Ressurser

Regnskaps- og lønnstjenester for fremtiden.

REGNSKAP / LØNN / INTELLIGENT AUTOMATION

Leave a Reply